nebos_avos (nebos_avos) wrote,
nebos_avos
nebos_avos

Category:

"Пора, мой друг..." на иврите

העת, ידיד, העת. נפשי לשלום שואלת.
חולפים מהר ימים, וכל שעה שוללת
את חלק חויה. ואנו בתמימות
משערים לחיות, והן, פתאום נמות.
אין אושר בעולם, אך יש שלום ודרור.
מזמן ציפיתי בשבילי לגורל של אור.
מזמן, עבד עיף, החלטתי להגיע
אל בית-עמל, אל בית-עדנה, אל בית-רגיע.


транслитерация кириллицей:

аэт, ядид, аэт. нафши лишлом шоэлет.
хольфим маэр ямим, вэколь шаа шолелет
эт хэлек хавая. вэану бэтмимут
мэшаарим лихйот, вээн, питъом намут.
эйн ошер бэолам, ах еш шалом удрор.
мизман ципити бишвили льгораль шель ор.
мизман, эвед аеф, эхлатти леагиа
эль бэйт-амаль, эль бэйт-эдна, эль бэйт-рэгиа.

Ниже помещаю отзыв филолога Ольги Меерсон.

Много прекрасных находок. Но все же покой-- это скорее שלווה, чем שלום. Настоящее время по-русски, типа презент перфекта по-англ., лучше передавать настоящим на иврите, чем прошедшим, тем более с "давно"/ מזמן: מזמן חולם אני על הגורל של אור (?) Или можно в прошедшем (условном, библейском), но тогда не מזמן, а תמיד. Иначе вкрадывается значение, которого по-русски быть не может из-за глагольных видов: получается, что давно мечталась доля/ я замышлял, а теперь уже больше нет. То же самое с усталым рабом. Лучше, если условно-прошедшее, то תמיד. החלטתי להגיע для замыслил я побег-- тоже не очень-- значит решился прибыть, а не задумал убежать. Тут не работают Русские коннотации, так как есть свои, и они окарикатуривают на иврите: выходит такой бюрократизм. Но поскольку להגיע вам нужно для рифмы, надо попробовать скомпенсировать другим первым глаголом. Можно попробовать повтором глагола о мечте (тут ничего: в оригинале повтор вообще превращён в анафору, так что можно и продолжить): תמיד, עבד עייף, חלמתי להגיע Обитель трудов и чистых нег это, конечно, по-русски оксюморон, но на иврите בית-עמל это нечто вроде работного дома. Поэтому из-за совершенно других идиоматических коннотаций в оксюморон עמל/ עדנה не вписывается. Можно, впрочем, попробовать более напролом, чтобы ясно было, что это намеренно, и тогда уж разбить идиому на осколки: אל בית-עמל-עדנה-- таким вот длинным составным смихутом-конструктусом. Тогда уж по крайней мере нет сомнения, что это оксюморон и нарочно. Однако в конце смихут между бейт- и рагиа не работает, так как рагиа прилагательное, которое прямо -- а не через притяжание -- модифицирует байит. Может, так: אל בית-עמל-עדנה, הבית הרגיע ? Проблема здесь мне хорошо знакомая: слова переведены близко к оригиналу, да даже и выражения, но поэтический синтаксис и идиоматические сочетания этих слов -- проекция русского. Конечно, современный иврит намного больше похож на русский (только релексифицированный), чем библейский, но и в нем тоже есть конструкции (например, смихут в отличие от простых прилагательных и несовместимый с ними), а также идиомы (вроде בית-עמל), которые специфичны и вносят значения совсем иные, чем по-русски. Кроме того, я замечаю у вас чисто русскую привычку игнорировать артикли (в данном, ивритском случае, определённый) как мощнейший потенциал конструирования синтаксических функций и контекстов. Отсюда моя попытка решения последней строки. При повторе можно пропустить предлог ל-, но артикль нужен. Это конструкция повтора или спецификации, отличная от преимущественно падежной по-русски, и немного похожая на английскую. Попробуйте так. А то с переводами очень опасно проецировать то, что слышишь в оригинале. В этом тексте безошибочно узнавать оригинал будут только те, кто его и так знают. А как поэзия, воссозданная на новом языке, такие вещи не работают. Меня смущает в первой строке именно то же, что и нравится -- проекция русского "пора". Дело в том, что, ещё со времен Экелезиаста, "время/пора" как наречие выражается словом עת БЕЗ артикля. И только. Или с указательным местоимением, что в эти стихи уж никак не ложится: זה הזמן или на худой конец -- זה העת. Но вы-то хотите как короче и категоричнее (как и в оригинале). А тогда не ложится в размер. Или в повтор в начале. Но теоретически, можно было бы и так: עתה, ידידי, העת... Здесь, конечно, нет полного повтора, как по-русски, но есть хотя бы компенсация повтором корня в первом наречии и во втором: буквально-- теперь...-- пора, но слова теперь и пора однокоренные. На иврите это могло бы сработать как эквивалент русского повтора в восклицании: само по себе העת не наречие, но в сочетании с עתה даёт аналогичную конструкцию, в целом наречно-предикативную. В общем, вы подумайте,-- а там, глядишь, и получится перевод на другой язык, а не релексификация русского ивритскими словами. Мне кажется, у вас очень хорошее поэтическое чутьё (нас и свёл-то Пушкин!), и вы поймёте, о чем я тут толкую. Было бы прекрасно перевести это стихо, и вы близки.
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments